DMT Gummies (50mg)

kr1,663.88kr2,773.13

DMT Gummies gör det möjligt att ha en oralt aktiv form av DMT med dess inkludering av mono-aminoxidashämmare (MAO-hämmare). Varje gummi innehåller det optimala förhållandet av 50 mg DMT och 65 mg Harmalas (MAOI) som är lämpligt för 50 kg av mänsklig kroppsvikt. De psykologiska effekterna kan inkludera visuella och auditiva hallucinationer, djup psykologisk introspektion, mystiska eller religiösa upplevelser och uppenbarelser. Man behöver dock inte ha en extraordinär upplevelse för att läkemedlet ska fungera sina dekonditionerande, helande och transformativa effekter även vid små doser.

SKU: N/A Category: