Showing 1–12 of 32 results

Köp DMT online
Beställ DMT Vape Pen, batteri och mikrodoser online
Allt du behöver veta om DMT

DMT, kemiskt känt som N,N-dimetyltryptamin, är en psykoaktiv kemisk alkaloid som förekommer naturligt i djur och växter, inklusive intelligenta landdäggdjur och enkla undervattensorganismer. DMT är också känd som den huvudsakliga aktiva substansen i Ayahuasca, en psykotrop brygd som består av Psychotria Viridis och Banisteriopsis caapi, samt flera andra växter.

Urbefolkningen i Amazonas regnskog har använt Ayahuasca för ritualer i århundraden. Du kan köpa DMT i Sverige i antingen fri basform eller kristall, och du kan välja att till och med röka den i en bong, pipa eller vape-patron. Att inta DMT genom denna metod kommer att ge en intensiv men snabb hallucinogen resa, och det anses av många psykonauter som en av de mest kraftfulla psykedeliska resor som finns.

DMT är också en mycket viktig del av flera andra psykedelika, och det inkluderar psilocybin, och det är också strukturellt analogt med melatonin och serotonin. Denna likhet tillåter DMT att binda till serotoninreceptorerna och ge psykologiska effekter. Många blandar ihop 5-MeO-DMT med N,N-DMT. 5-MeO-DMT liknar N,N-DMT både makro- och mikroskopiskt, även om 5-MeO-DMT har ett par fler atomer bundna till sig. Dessa två ämnen kan se väldigt lika ut kemiskt, men resan kan vara ganska olika. Att skaffa DMT Europe är superenkelt med alla de olika onlineapoteker som finns tillgängliga nu.

DMT-upplevelsen
När en dos som är lika med eller högre än 0,2 mg/kg tas, blir DMT psykoaktivt. Efter att du förångat eller rökt DMT kommer du att uppleva en snabb rusning, och toppen inträffar bara cirka två till fyra minuter efter att den har intagits, och resan slutar vanligtvis på inte längre än 20 minuter. När ayahuasca tas oralt kan effekterna vara i upp till en timme, och det kan till och med verka som om det varar i 12 timmar. Du bör också veta att DMT inte är aktivt oralt på egen hand, men det blir oralt psykoaktivt när det används tillsammans med Banisteriopsis caapi.

När du blandar DMT med vape-vätskan skapar det en ny metod att inta den med ett mycket enklare konsumtionssätt. Eftersom dosen du tar avgör hur intensiv din DMT-resa är, kan vaping ge hallucinationer som är mer intensiva än att ta det på mer konventionella sätt, så länge som rätt mängd tas under en kort period.

Det finns flera doser du kan ta av svensk DMT:
1. Låga doser: Detta är cirka 0,05 till 0,1 mg/kg DMT och det används vanligtvis för att ge känslomässiga och fysiska effekter utan några allvarliga hallucinatoriska effekter. Detta är vanligtvis mellan 10-20 mg fribas DMT.
2. Höga doser: Denna dos är cirka 2,0 till 3,0 mg/kg DMT och den ger pulserande och snabba bilder med livfulla abstrakta mönster. De flesta användare upplever inte hörselhallucinationer, även om vissa har rapporterat att de känner detta. En hög dos är vanligtvis mellan 30-40 mg fribas DMT.
En hög dos av DMT kommer vanligtvis med några upplevelser utanför kroppen, vilket är en stapelvara i en DMT-upplevelse genom en hög dos.
The Spirit Molecule, som är en bok som publicerades år 2000, Rick Strassman, som är en psykedelisk psykolog och forskare, beskrev studierna där cirka 50 procent av deltagarna gav rapporter om interaktion med högre varelser. Terrence McKenna, en psykonaut och etnobotanist hänvisade till dessa varelser som “maskinalver”. Strassmans arbete visade att de tar formen av pinnfigurer, spindlar, reptiler, clowner, kaktusar, bin och mantisar. Flera personer har också beskrivit dem som bilder uppbyggda av geometriska mönster. Du kan också uppleva dessa fantastiska visuella effekter när du köper DMT.

DMT farmakologi
DMT är huvudsakligen en serotoninreceptoragonist och den har den högsta affiniteten för 5-HT2A-receptorn. Detta avskräcker inte de andra typerna av receptorer som sigma-receptorer och dopamin, men konsekvenserna av interaktionerna har inte förståtts helt. I en studie där höga, medelhöga och låga doser gavs till 12 deltagare visade sig tröskeln för DMT vara cirka 0,2 mg/kg. När denna mängd nåddes genomgick många biologiska effekter betydande förändringar. Beta-endorfin, kortisol, prolaktin, adrenokortikotropinhormon och tillväxthormon gick alla igenom en betydande höjning. Hjärtfrekvensen, pupilldiametern och blodtrycket steg också bara cirka två minuter efter intag. En ytterligare prövning visade att kroppen inte skapar en tolerans mot DMT, så deltagarna behövde inte ta högre doser för att få samma effekter, till skillnad från vissa andra psykedelika som psilocybin och LSD.

Samspelet mellan DMT
DMT kan förändra serotoninsystemet avsevärt och det bör inte konsumeras tillsammans med något av dessa ämnen:
1. Alkohol
2. Barbiturater
3. Antipsykotika
4. Kärlvidgande medel
5. Depressiva medel för det centrala nervsystemet som Ativan och Xanax
6. Medicin som används för att behandla andningsproblem, allergier, bihåleproblem, hösnuva eller till och med förkylning
7. Bantningspiller eller aptitdämpande medel
8. Medicin för behandling av högt blodtryck
9. Selektiva serotoninåterupptagshämmare

Vissa fritidsdroger som inte bör kombineras med DMT eftersom de kan orsaka allvarliga problem inkluderar:
1. Muskotnöt
2. Dextrometorfan
3. Opiater
4. Amfetamin
5. Kokain

Om du vill köpa DMT kan du enkelt få ett högkvalitativt dispensarium online. Oavsett om du vill ha din DMT i freebase eller kristallform.

Högkvalitativ DMT från oss